بازرگانی خارجی

 واحد بازرگانی خارجی با هدف صادرات و واردات ملزومات مورد نظر، توانسته بستری مناسب جهت معرفی و صادارت محصولات تولیدی شامل انواع لفاف های بسته بندی ،سفره و... در کشور های همسایه داشته باشد و بتواند جهت توسعه این مجموعه گام های موثری بردارد.