فــــروش

 واحد فروش  با هدف بازاریابی و ایجاد بستر مناسب جهت فروش محصولات و با استفاده از کادر مجرب و سرپرستی اصولی توانسته گامی موثردر جهت ارتقا و پیشرفت این مجموعه بردارد.