مــالـــی

کلیه امور مربوط به حسابداری اعم از سرفصل های مختلف مالی در این واحد تحت سرپرستی مدیران و سرپرستان مجرب و با استفاده از کادری کارآزموده صورت گرفته و همواره سعی بر این بوده که با ارائه آمار و اسناد جامع و صحیح گامی موثر در جهت رشد و تعالی این مجموعه بردارد.