آمــــار

 واحد آمار از زمان تاسیس این شرکت با تجزیه و تحلیل آماری فعالیت خود را آغاز نموده تا در جهت توسعه و  بهبود فرآیند تولید گامی موثر بردارد .این واحد با ارائه نمودارهای مختلف به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه سعی در پیشرفت شرکت  داشته و به  برنامه ریزی بلند مدت سازمان کمک خواهد کرد.