سیستم ها و روش ها (QA)

 واحد سيستم ها و روش ها با بكارگيري كارشناسان متخصص و مجرب و بهره گيري از مشاوران کار آزموده همواره در جهت ارتقاء و بهبود مستمر فرايندهاي سازمان گام برداشته و در اين راستا موفق به اخذ گواهينامه استاندارد ISO9001-2008 و اجراي استانداردهاي ايمني و بهداشت (HSE) گرديده است. همچنين با تلاش و پيگيري موثر اين واحد، سيستم يكپارچه اطلاعاتي در كل سازمان پياده سازي و اجرا گرديده است.