طـــراحـی

این واحد با طراحی انواع برندها طبق خواسته مشتری ویا دریافت فایل ها و طرح های خام از طرف مشتری و بررسی و ویرایش طرح و در نهایت خروجی لیتوگرافی و کلیشه سازی و چاپ آن بر روی انواع محصولات تولیدی شرکت، توانسته گامی موثر در خودکفایی و پیشرفت مجموعه داشته باشد.