انبارمحصولات

 

انبار محصولات شامل  محصولاتی مثل لیوان های چاپی و خام می باشد که با توجه به استاندارد کدینگ لیوان ها به صورت کاملا مجزا در دهانه های خاص خود همراه با تست های قبل از تولید هر لیوان در شرایط  محیطی مناسب نگهداری می شوند.